Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

ŠPECIÁLNY VYSLANEC PÁPEŽA FRANTIŠKA NAVŠTÍVIL VÝCHODNÉ SLOVENSKO

25.03.2022 | Zo života gréckokatolíkov

Po minulotýždňovej návšteve Maďarska pricestoval v stredu 16. marca na Slovensko do Košíc kardinál Michael Czerny SJ, špeciálny delegát Svätého Otca Františka pre Ukrajinu a prefekt Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj vo Vatikáne. V priestoroch gréckokatolíckeho biskupského úradu, kde bol so svojim sprievodom ubytovaný, ho privítal arcibiskup Cyril Vasiľ SJ. Prvým bodom jeho programu bolo stretnutie s gréckokatolíckymi a rímskokatolíckymi biskupmi východného Slovenska. Na stretnutí odovzdal biskupom a ich veriacim pozdrav pápeža Františka. Pripomenul, že miestne cirkvi majú nevyhnutné miesto v prijímaní a poskytovaní pomoci utečencom. Ako kresťania môžeme pomôcť celej spoločnosti pochopiť, že títo utečenci nielen potrebujú našu pomoc, ale že zároveň oni sami sú darom pre nás. Viac na: https://www.grkatke.sk/aktualita/2022...


Facebook Instagram Youtube