Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

PÁPEŽ FRANTIŠEK: Je čas zakázať vojnu, vymazať ju z dejín skôr než vymaže nás

30.03.2022 | Zo života gréckokatolíkov

Pápež František v nedeľu 27. marca opätovne s plnou rozhodnosťou odsúdil vojnu proti Ukrajine, použijúc slová „beštialita“, „barbarstvo“ a „svätokrádež“. Zdôraznil nezmyselnosť vojny ako takej, pretože ničí budúcnosť a predstavuje „porážku pre všetkých“: „Nech ľudstvo pochopí, že nastal čas zakázať vojnu, vymazať ju z dejín ľudstva skôr, ako ona vymaže človeka z dejín.“ Prinášame slová jeho výzvy v plnom znení. Pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána sa Svätý Otec v biblickom zamyslení nad Ježišovým podobenstvom o návrate márnotratného syna zameral na otcovské srdce Boha, ktorý je vždy ochotný odpúšťať, z návratu každého hriešnika má obrovskú radosť a nežne ho prijíma späť do svojho domu. Pápež zvlášť pripomenul nebezpečenstvo skĺznutia do postoja staršieho brata z podobenstva, ktorému chýba láska a upiera bratovi právo na odpustenie. Po modlitbe Anjel Pána a udelení požehnania reagoval pápež František na aktuálne dianie. V 32. deň trvania ruskej agresie proti Ukrajine opätovne s plným dôrazom vyzval na ukončenie vojny a modlil sa na tento úmysel spolu s celým námestím. Nastala doba, keď treba vojnu celkom zakázať, zdôraznil pápež: „Tvárou v tvár nebezpečenstvu sebadeštrukcie nech ľudstvo pochopí, že nastal čas zakázať vojnu, vymazať ju z dejín ľudstva skôr, ako ona vymaže človeka z dejín.“ Zdroj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cislocl...


Facebook Instagram Youtube