Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

STREDNÚ ŠKOLU SV. JOZAFÁTA V TREBIŠOVE NAVŠTÍVIL SPLNOMOCNENEC VLÁDY SR PRE RÓMSKE KOMUNITY

08.04.2022 | Zo života gréckokatolíkov

V pondelok 4. apríla navštívil Strednú odbornú školu služieb a priemyslu sv. Jozafáta v Trebišove Ján Hero, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, spolu s Petrom Pollákom, ml., poslancom NR SR a ich sprievodom. Na pôde školy delegáciu privítal vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup-košický eparchiálny biskup, spolu s riaditeľom školy, riaditeľom školského úradu Košickej eparchie a zástupcami mesta Trebišov. Gréckokatolícka eparchia Košice je zriaďovateľom Strednej odobornej školy sv. Jozafáta v Trebišove. Nakoľko sa na tejto škole vzdelávajú aj žiaci rómskej národnosti, eparchia sa spoločne so školou rozhodla zorganizovať toto stretnutie za účelom skvalitnenia poskytovaného vzdelávania aj deťom z marginalizovaných rómskych komunít. Medzi ďalšie témy stretnutia patrila vízia vzdelávania marginalizovanej rómskej komunity v rámci vzdelávacej infraštruktúry Strednej odbornej školy v Trebišove, ktorá okrem samotných priestorov školy poskytuje toto vzdelávanie aj priamo v rómskych komunitách cez svoje elokované pracoviská na Medickej a Gorkého uliciach v Trebišove, vo Veľatoch a v Ústave pre výkon väzby v Košiciach. Zástupcovia mesta Trebišov na čele s viceprimátorom Petrom Dučom predstavili projekt „Zvyšovanie kvality komunitného života marginalizovanej rómskej komunity v meste Trebišov,“ na ktorom kooperuje spolu s mestom Trebišov aj Gréckokatolícka eparchia Košice. Po prehliadke priestorov školy sa celá delegácia presunula aj do priestorov elokovaného pracoviska na Medickej ulici v Trebišove. TSKE Foto: TSKE


Facebook Instagram Youtube