Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Arcibiskup Babjak navštívil sestry baziliánky počas konania kapituly

11.04.2022 | Zo života gréckokatolíkov

V dňoch 3. - 5. apríla 2022 sa vo viceprovincii sv. Cyrila a Metoda sestier Rádu sv. Bazila Veľkého na Slovensku v materskom dome v Sečovciach uskutočnila VI. viceprovinciálna kapitula. Hosťom kapituly bola aj matka Marcela Runcan OSBM, generálna predstavená sestier Rádu sv. Bazila Veľkého z Ríma s generálnou radkyňou a zástupkyňou sr. Emanuelou Vishka OSBM. Kapitula je časom prehodnotenia uplynulého obdobia piatich rokov, nasmerovania viceprovincie do budúcna a voľby nového vedenia. Mottom kapituly sa stali slová sv. apoštola Pavla: „A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska.“ (1 Kor 13, 13). V posledný deň kapituly, v utorok 5. apríla, prijal pozvanie sláviť svätú liturgiu vo viceprovinciálnej kaplnke Troch svätých svätitieľov vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita a zároveň sa zúčastnil volieb predstavenej viceprovincie. V homílii vladyka Ján upriamil svoju pozornosť na slová apoštola Pavla, ktorý v prvom liste Solúnčanom píše: ,,Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony, keď príde náš Pán. Áno toto je aj moje prianie pre vás drahé sestry bazilánky. To je najdôležitejšie, aby z každej z vás vyžarovala Božia svätosť a ňou si vás on sám použije na svoju misiu,“ zdôraznil arcibiskup Babjak. Spolu s vladykom koncelebroval sečovský protopresbyter Miroslav Pohár a arcibiskupský ceremoniár Pavol Vasiľ. Za novú viceprovinciálnu predstavenú bola zvolená sr. Naukracia Zavacká OSBM, za prvú radkyňu a zástupkyňu sr. Helena Šimková OSBM, za druhú radkyňu sr. Gorazda Jakubčáková OSBM a za tretiu radkyňu sr. Alfonza Vrbiarová OSBM.


Facebook Instagram Youtube