Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Duchovná obnova pod vedením o. Jozefa Vaszilyho

13.04.2022 | Zo života gréckokatolíkov

V dňoch 1. – 3. 4.2022 sa v Gréckokatolíckom kňazskom seminári blaženého biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove uskutočnila víkendová duchovná obnova pod vedením o. Jozefa Vaszilyho, súčasného protopresbytera maďarského dekanátu Gréckokatolíckej košickej eparchie. Duchovná obnova oplývala po stránke obsahovej i tematickej. Prvú z troch väčších tém tvorilo pojednávanie o hriechu a tiež pokání, ďalej čo je to hriech a ako naň hľadia veľkí svätci východnej kresťanskej spirituality, napríklad svätý Makarius Veľký, svätý Ján Zlatoústy alebo svätý Gregor Naziánsky. Hriech nastáva až pri súhlase s obsahom myšlienky. Sú myšlienky, ktoré prichádzajú nezávisle od človeka, s čím sa nedá robiť absolútne nič. Podľa svätých je najlepšou zbraňou práve ignorácia zlej myšlienky, nechať danú myšlienku odísť tak, ako prišla, bez venovania jej pozornosti. Inak nevyhnutne prichádza druhá fáza, a to debatovanie s myšlienkou, ako to urobila Eva v raji. Ona bola zvedená v dialógu skrze klamstvá hada. Po druhej fáze môže nastať tretia – a to boj s myšlienkou, ktorej sa podarilo skrze rozum už zahniezdiť v srdci. S Božou pomocou sa dá zvíťaziť, ale so vždy väčšou námahou. Boj je totiž stále intenzivnejší.


Facebook Instagram Youtube