Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

STRETNUTIE VLADYKU JÁNA S KŇAZMI PREŠOVSKEJ ARCHIEPARCHIE NA VEĽKÝ ŠTVRTOK

19.04.2022 | Zo života gréckokatolíkov

Viac ako dvesto kňazov Prešovskej archieparchie sa na Veľký štvrtok 14. apríla zhromaždilo v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove, aby spolu s prešovským arcibiskupom metropolitom Jánom Babjakom SJ slávili archijerejskú svätú liturgiu. Touto svätou liturgiou si pripomenuli ustanovenie sviatosti Eucharistie a ďakovali za nezaslúžený dar Kristovho kňazstva. V homílii vladyka Ján pripomenul kňazom, že Veľký štvrtok je oslavou kňazstva a nazval ho naším dňom. V závere homílie pozval kňazov do modlitby, skrze ktorú je potrebné ďakovať Ježišovi za dar kňazstva a Eucharistie, ktorá je kľúčom k svätosti kňaza. Počas svätej liturgie posvätil vladyka myro – vzácny olej zložený z vody, oleja, vína, aromatických olejov a 33 aromatických bylín, ktorým kňazi vo svojich farnostiach udeľujú sviatosť myropomazania. Veľký počet zložiek symbolizuje bohatstvo a rôznorodosť darov milostí Svätého Ducha. Na konci liturgie nasledovalo umývanie nôh dvanástim kňazom, tohto roku z radov kaplánov. Je to podľa príkladu Ježiša Krista, ktorý keď umyl nohy svojim učeníkom, zdôraznil, že neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil. Urobil to pred svojou smrťou a slávnym vzkriesením. Svojou Paschou urobil najväčšiu službu hriešnemu ľudstvu a otvoril bránu do večného života, pretože zvíťazil nad smrťou. Zdroj: GRKATPO | http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3667


Facebook Instagram Youtube