Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

SVETLÝ PONDELOK VO FARNOSTI MICHALOVCE OSLÁVILI S VLADYKOM CYRILOM

20.04.2022 | Zo života gréckokatolíkov

Vo Svetlý pondelok vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup, navštívil farnosť Narodenia presvätej Bohorodičky v Michalovciach. Nadviazalo sa tak na dlhoročnú predpandemickú tradíciu návštevy vladyku vo Svetlý pondelok vo farskom chráme v tejto farnosti. Slávnostnú archijerejskú sv. liturgiu slávil vladyka Cyril za účasti otca Jaroslava Lajčiaka, protosynkela Košickej eparchie a miestnych kňazov. Vo svojej homílii vladyka poukázal na slová Vyznania viery: “Verím vo vzkriesenie tela…”, ktoré máme radostne vyznávať v tomto paschálnom období. Poukázal na dve cesty večnosti: večnosť života s Bohom v jeho radosti, láske a všetkej plnosti, alebo večnosť odlúčenia sa od Boha v zlobe, horkosti, nenávisti a zúfalstve. Povzbudil veriacich, aby osvietení radostným svetlom Kristovho vzkriesenia sa nebáli smrti, ale pracovali každý deň na svojom večnom živote. Po archijerejskej sv. liturgii nasledoval sprievod okolo chrámu s čítaním štyroch evanjelií. Svätá liturgia bola doprevádzaná spevom Zboru sv. Jozefa pod vedením Márie Gofusovej. Zdroj: TSKE informoval Jozef Havrilčák Viac tu: https://www.grkatke.sk/aktualita/2022...


Facebook Instagram Youtube