Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

POSVIACKA OBNOVENÉHO CHRÁMU VO VECHCI

04.05.2022 | Zo života gréckokatolíkov

V nedeľu 1.mája zavítal medzi veriacich vo filiálnej obci Vechec emeritný arcibiskup Ján Babjak SJ, ktorý prišiel, aby posvätil obnovený a rozšírený chrám Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa.

Slávnosť začala pred obnoveným chrámom, kde otca arcibiskupa, ako aj všetkých prítomných, privítal starosta obce Ladislav Tóth starým slovanským zvykom chlebom a soľou. Nasledovala posviacka exteriéru chrámu, po ktorej otec arcibiskup Ján vstúpil do chrámu a posvätil aj interiér. Po posviacke nasledovala archijerejská svätá liturgia za účasti ôsmych kňazov, viac ako dvesto veriacich oboch obradov, ako aj veriacich zo susedných obcí, ktorú spevom obohatil Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča z Vranova-Čemerného.

V homílií vladyka Ján poukázal na ženy myronosičky z ohláseného evanjelia ako prvé zvestovateľky vzkriesenia a vyzdvihol dôležitosť povolania ženy aj v tejto dobe. Zároveň ich povzbudil, aby boli hrdé na svoje povolanie - materstvo a aby sa nebáli prijať aj viac detí. Príkladmi zo svojej pastorácie poukázal otec arcibiskup Ján aj na silu modlitieb a svedectvo žien vo svojich rodinách.

Na záver slávnosti boli udelené pamätné listy a medaily jubilejného roka Prešovskej archieparchie kurátorom a vyslúžilým kantorkám za ich obetavú a nezištnú službu. Miestny farár otec Peter Gavaľa poďakoval všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o obnovu chrámu. Za veriacich farnosti poďakoval otcovi arcibiskupovi Jánovi za jeho prítomnosť a posviacku obnoveného chrámu kurátor Pavol Čandík.

Rekonštrukcia a rozšírenie chrámu Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa vo Vechci, ktorý bol postavený v roku 1932, prebiehala od roku 2017. Potreba rozšíriť chrám sa ukázala ako dôležitá aj s nárastom počtu gréckokatolíckych veriacich vo Vechci.

Zdroj: GRKATPO | http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3677


Facebook Instagram Youtube