Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

V ZDOBE POŽEHNALI ZREŠTAUROVANÝ IKONOSTAS

18.05.2022 | Zo života gréckokatolíkov

V sobotu 14. mája sa v gréckokatolíckom chráme v Zdobe konala veľká slávnosť. V tento deň vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup, navštívil farnosť, v ktorej vyrastal a v ktorej pôsobil ako kňaz jeho otec. Pri tejto príležitosti otec arcibiskup požehnal zreštaurovaný prestol (oltár), bohostánok a ikonostas. Vladyka Cyril v homílii poukázal na dôležitosť upriamenia svojho zraku na Krista, aj skrze obrazy na ikonostase, ktoré nám môžu veľmi napomáhať uvedomiť si blízkosť Božej prítomnosti v každodennom živote. Svätú liturgiu doprevádzal katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc. Slávnosti sa zúčastnili aj kňazi ktorí pochádzajú či pôsobili vo farnosti. Zdroj: TSKE informoval Štefan Keruľ-Kmec ml. Foto: Marek Maďar Viac nájdete tu: https://www.grkatke.sk/aktualita/2022...


Facebook Instagram Youtube