Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Gréckokatolíci putovali do Sanktuária Božieho milosrdenstva do Krakova

24.05.2022 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Už od skorého rána putovali 21. mája gréckokatolícki veriaci spolu so svojimi kňazmi za poľské hranice, na 11. metropolitnú púť Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Táto púť sa počas minulých dvoch rokov nemohla uskutočniť pre nepriaznivú pandemickú situáciu a rôzne medzinárodné opatrenia, avšak teraz, uprostred doznievania opatrení, sa pútnici už opäť mohli vydať k žriedlu milosrdenstva bez obmedzení.

Samotný program púte začal privítaním slovenských pútnikov o 9:00h ráno, po ktorom sa slova ujal emeritný otec arcibiskup Ján Babjak SJ, ktorý vo svojom pozdrave s radosťou v hlase privítal všetkých pútnikov, ktorí pomaly zapĺňali aj posledné miesta v sanktuáriu. Vyjadril veľkú vďaku, že tak blízko za hranicami máme veľké žriedlo milosrdenstva, do ktorého môžeme každoročne, s výnimkou pandemických rokov, putovať ako jedna metropolitná cirkev. Zároveň pútnikov pozval na poobedňajšiu modlitbu Korunky k Božiemu milosrdenstvu, na ktorú sa mu prisľúbil vzácny hosť – samotný kardinál Stanisław Dziwisz.

Po pozdravoch si gréckokatolícki pútnici uctili Matku Milosrdenstva modlitbou Akatistu k Presvätej Bohorodičke. Tento akatist viedol otec Vladimír Sekera Mikluš, rektor Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove, spevom ho doprevádzal seminárny Zbor sv. Romana Sladkopevca.
Bohoslovci spevom obohatili aj archijerejskú svätú liturgiu, ktorá začala o 10:00h. Sláveniu Eucharistie predsedal vladyka Ján, spolu s ním slúžilo viac ako 40 kňazov, ktorí prišli do Krakova spolu s pútnikmi zo svojich farností.

Vo svojej homílii vladyka Ján situoval aktuálnu slávnosť ešte stále do slávenia sviatkov Paschy, očakávajúc Pánovo Nanebovstúpenie a Zoslanie Svätého Ducha. Vychádzajúc z liturgického čítania evanjelia o Ježišovi ako o Dobrom pastierovi rozvinul ideu pastierskej starostlivosti a Ježišovej lásky k jeho ovečkám, ktorá sa prejavuje milosrdenstvom, sýtením chlebom života, ochranou pred zlým a odpúšťaním hriechov. Svoju lásku spečatil poslušným životom a dobrovoľnou smrťou na kríži. Túto jeho lásku človek spozná až vo večnosti, až na druhom brehu života. Vyzval prítomných, aby po dvoch rokoch opäť na tomto mieste prinášali svoje prosby pred Trón Božieho milosrdenstva, vďačnosť za doznievanie pandémie i bolesť nad susednou Ukrajinou.

Viac sa dozviete tu: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3688


Facebook Instagram Youtube