Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

POSVIACKA NOVÉHO PRESTOLU A OBNOVENÉHO CHRÁMU V ČIRČI

30.05.2022 | Zo života gréckokatolíkov

Vo štvrtok 26. mája na sviatok nanebovstúpenia Pána sa v gréckokatolíckej farnosti Čirč konala posviacka nového prestola a obnoveného interiéru chrámu Ochrany presvätej Bohorodičky. Posviacku vykonal vladyka Peter Rusnák, apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie. V homílii vladyka Peter povzbudil veriacich ku skutočnému prežívaniu svojej viery v každodennom živote. Záver slávnosti sa niesol v duchu vďačnosti a ocenenia veriacich farnosti. Vladyka Peter ocenil medailou blahoslaveného biskupa mučeníka P. P. Gojdiča cerkovníka a zvonára Juraja Šimu a kantorku Katarínu Čerkalovu za dlhoročnú obetavú službu farnosti a cirkvi. Zdroj: GRKATPO


Facebook Instagram Youtube