Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

V ZALUŽICIACH POŽEHNALI NOVÝ IKONOSTAS

31.05.2022 | Zo života gréckokatolíkov

V nedeľu 29. mája sa v gréckokatolíckom chráme Najsvätejšej Trojice v Zalužiciach konala veľká slávnosť. V tento deň vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup, navštívil farnosť a pri tejto príležitosti požehnal nový ikonostas a obnovený interiér chrámu. Vladyka Cyril v homílii poukázal na dôležitosť upriamenia svojho zraku na Krista, aj skrze obrazy na ikonostase, ktoré nám môžu veľmi napomáhať uvedomiť si blízkosť Božej prítomnosti v každodennom živote. Svätú liturgiu doprevádzal zbor sv. Jozefa z Michaloviec. TSKE informovala Anna Bajužíková Foto: Anna Bajužíková


Facebook Instagram Youtube