Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

V ĽUTINE NA KŇAZSKOM DNI SA STRETLO DUCHOVENSTVO PREŠOVSKEJ ARCHIEPARCHIE

03.06.2022 | Zo života gréckokatolíkov

V bazilike minor v Ľutine sa v utorok 31. mája stretli kňazi s vladykom Petrom Rusnákom, apoštolským administrátorom sede vacante Prešovskej archieparchie na spoločnoom kňazskom dni. Stretnutie začalo modlitbou tretej hodinky a po prečítaní evanjelia dňa sa duchovenstvu prihovoril vladyka Peter. Vychádzajúc z evanjelia priblížil kňazom dôležitosť darov Svätého Ducha, zvlášť daru rozlišovania. Na obraze Rublevovej Svätej Trojice zdôraznil tri piliere kňazskej služby, ktorými sú slovo, liturgia a spoločenstvo. Po prednáške mali kňazi možnosť spoločne viesť duchovné a priateľské rozhovory, či poslúžiť si sviatosťou zmierenia. Zdroj: GRKATPO | http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3693


Facebook Instagram Youtube