Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

JÚNOVÁ FATIMSKÁ SOBOTA V KLOKOČOVE

07.06.2022 | Zo života gréckokatolíkov

V najväčšom pútnickom mieste Košickej eparchie, v Klokočove, sa v sobotu 4. júna zišli veriaci z celej eparchie. Zišli sa na Fatimskej sobote, ktorá sa niesla v duchu svetového stretnutia rodín, ktoré sa bude konať koncom júna v Ríme. Samotná slávnosť bola o to výnimočnejšia, keďže sa na nej stretli aj deti, ktoré tento rok prijali po prvý krát sviatosť zmierenia a slávnostne prijali Eucharistiu. Program začal modlitbou posvätného ruženca, ktorú viedli slávnostne primajúce deti z farnosti Trnava pri Laborci. Po treťom čase nasledovala katechéza otca Tomáša Labaniča, správcu farnosti Kojšov. Táto katechéza upriamila svoju pozornosť na obraz jezuitu Marka Rupnika, ktorý vytvoril pre Desiate svetové stretnutie rodín s názvom: ,,Toto tajomstvo je veľké“. Toto tajomstvo nám ukazuje krásu Krista a Cirkvi, ktorý nám slúži ako model muža a ženy vo sviatosti manželstva. Samotnú archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup, za účasti emeritného biskupa Košickej eparchie vladyku Milana Chautura, protosynkela Košickej eparchie archimandritu Jaroslava Lajčiaka a kňazov z Rady pre rodinu pod vedením predsedu otca Jozefa Matejovského. Vladyka Milan sa pútnikom vo svojej homílii poukázal na dôležitosť matky v rodine. Aká je jej úloha nezastupiteľná, potrebná pričom dnes vidíme mnohé prípady rozpadnutých rodín. Taktiež spomenul svetový deň rodiny, kde spomenul výrok pápeža Františka, ktorý za príklad pre rodinu spomína prvý manželský pár, ktorí boli spoločne blahorečení, Luigiho a Máriu. Po liturgii pokračoval program pre deti. TSKE informoval Samuel Dávid Bombár Foto: Samuel Dávid Bombár


Facebook Instagram Youtube