Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

PREŠOVSKÁ ARCHIEPARCHIA MÁ ŠTYROCH NOVÝCH DIAKONOV

09.06.2022 | Zo života gréckokatolíkov

V nedeľu 5. júna, na sviatok Zostúpenia Svätého Ducha, prijali v Prešove v Katedrále sv. Jána Krstiteľa z rúk vladyku Petra Rusnáka, apoštolského administrátora sede vacante Prešovskej archieparchie, diakonát štyria poddiakoni: Miroslav Baran, Mário Buraľ, Jakub Jurčišin a Peter Koršňak. Spolu so svätiteľom archijerejskú svätú liturgiu koncelebrovali viacerí kňazi medzi inými aj delegát ad omnia Prešovskej archieparchie Mons. Ľubomír Petrík, či rektor Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove Vladimír Sekera Mikluš. Zdroj: GRKATPO


Facebook Instagram Youtube