Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

PRÍHOVOR PÁPEŽA FRANTIŠKA V TROJIČNÚ NEDEĽU

13.06.2022 | Zo života gréckokatolíkov

V Nedeľu Najsvätejšej Trojice 12. júna sa pápež František v príhovore z okna Apoštolského paláca zameral na tajomstvo trojjediného Boha, ktorým je láska. Námestie pred Bazilikou sv. Petra bolo hojne zaplnené veriacimi rozličných národností. V úvodnom biblickom zamyslení sa na nich pápež obrátil aj týmito slovami: „Slávenie Najsvätejšej Trojice nie je ani tak teologickým cvičením, ako skôr revolúciou v našom spôsobe života. Boh, v ktorom každá osoba žije pre druhú v nepretržitom vzťahu, nie pre seba, nás podnecuje, aby sme žili s druhými a pre druhých. Otvorení. Dnes si môžeme položiť otázku, či náš život odráža Boha, v ktorého veríme: Ja, ktorý vyznávam vieru v Boha Otca i Syna i Ducha Svätého, naozaj verím, že k životu potrebujem druhých, že sa potrebujem druhým rozdávať, že potrebujem druhým slúžiť? Potvrdzujem to slovami, alebo svojím životom?“ Po udelení požehnania Svätý Otec pozval prítomných k potlesku na počesť desiatich sestier alžbetínok, blahorečených v sobotu 11. júna v Poľsku. "Týchto desať rehoľníčok, hoci si boli vedomé nebezpečenstva, ktoré im hrozilo, zostali po boku starých a chorých ľudí, o ktorých sa starali. Nech ich príklad vernosti Kristovi pomôže nám všetkým, najmä prenasledovaným kresťanom v rôznych častiach sveta, aby sme odvážne vydávali svedectvo o evanjeliu. Zatlieskajme novým blahoslaveným!“ Ďalej pápež František s vyjadrením zármutku poprosil obyvateľov Konga a Južného Sudánu o pochopenie jeho rozhodnutia odložiť zo zdravotných dôvodov apoštolskú cestu do ich krajín. Poprosil ich o odpustenie a pozval k modlitbe, aby sa cesta čím skôr mohla uskutočniť. Rozhodnutie odložiť cestu na radu lekárov vzhľadom na liečbu pápežovho kolena oznámila Svätá stolica v piatok 10. júna, tri týždne pred plánovaným termínom. Svätý Otec opäť venoval pozornosť aj vojne na Ukrajine, ktorá trvá už 109 dní. Vyzval neochabovať v solidarite s trpiacimi a v úsilí o mier, aby v nás plynutie času nevyvolalo pasívne privyknutie si na vojnu. Zdroj: TKKBS Celý príhovor nájdete tu: https://www.tkkbs.sk/view.php?cislocl...


Facebook Instagram Youtube