Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

POSVIACKA OBNOVENÉHO CHRÁMU V BREZINE

14.06.2022 | Zo života gréckokatolíkov

V nedeľu Všetkých svätých 12. júna, vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup, navštívil farnosť Brezina. Pri tejto príležitosti posvätil obnovený zovňajšok miestneho chrámu zasväteného svätým apoštolom Petrovi a Pavlovi. V samotnom úvode privítala vladyku Cyrila starostka obce Brezina Mária Baloghová. Následne vladyka Cyril vykonal obrad posviacky chrámu, po ktorom nasledovala slávnostná svätá liturgia. Vo svojej homílii otec arcibiskup poukázal na význam a dôležitosť chrámu ako posvätného miesta, ktoré je znamením Božej prítomnosti vo farskom spoločenstve. Chrám ako posvätné miesto ľudí učí nádhernej skutočnosti a to, že aj oni sami majú byť chrámom živého Boha, ako píše svätý apoštol Pavol. Vladyka povzbudil veriacich, aby tak, ako pracovali na zveľaďovaní Božieho chrámu, pracovali aj na svojom vlastnom posväcovaní a stávali sa svätými. Slávnosti sa okrem správcu farnosti otca Michala Krajňáka zúčastnili aj trebišovský protopresbyter (dekan) otec Dušan Seman, kňazi-rodáci z farnosti, otec Jozef Troja, otec Patrik Jurko a otec Ján Maťaš, a taktiež aj bývalý farár farnosti otec Ján Hreško. Posviacka bola zavŕšením prác vykonaných na cerkvi za posledné roky, kedy sa vymenila strecha, zrekonštruovala sa veža chrámu a obnovila fasáda.


Facebook Instagram Youtube