Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

V BRATISLAVSKOM KŇAZSKOM SEMINÁRI SA STRETLI KŇAZI, KTORÍ BOLI VYSVÄTENÍ PRED 35 ROKMI

15.06.2022 | Zo života gréckokatolíkov

V bratislavskom seminári sa dnes stretli katolícki kňazi, ktorí boli vysvätení pred 35 rokmi. Boli medzi nimi aj vladyka Cyril Vasiľ a vladyka Peter Rusnák. V seminárnej kaplnke celebroval spolu s kňazmi ako hlavný celebrant vladyka Cyril. Vladyka Peter sa spolužiakom prihovoril v krátkej homílii. V nej zdôraznil, aby kňazi hovorili len o tom, čo videli a svedčili o tom, čo počuli. „Želám nám, aby sme v našom živote niečo videli a začuli, a následne o tom svedčili. Zážitok z Božej prítomnosti v našom živote bude svedectvom, akú lásku sme zažili. Verím, že budeme mať o čom svedčiť,“ zdôraznil. Zároveň poďakoval Bohu, že spolužiakov kňazov po 35 rokoch takto zhromaždil. Vladyka Cyril pre TK KBS uviedol, že 35 rokov kňazstva mu dalo všetko to, čím je. „Dnešné stretnutie so spolubratmi ma vrátilo do krásnych rokov a chvíľ formácie a spoločného nadšenia, ktoré je nevyhnutné na to, aby človek urobil nejakú veľkú a dôležitú voľbu. Súčasne ma to napĺňa radosťou, že som túto voľbu nikdy neoľutoval, ale snažím sa ju stále novým spôsobom prežívať, uskutočňovať a odovzdávať radosť z nej aj ďalej,“ povedal s tým, že návrat do bratislavského seminára je vždy milý, pretože vníma tie isté priestory, ale inými očami. Spomenul si, že prijatie do seminára považoval za najdôležitejšiu udalosť života. „Obnoviť si radosť z toho je dôležitejšie ako porovnávanie budovy pred tým a teraz,“ dodal. Návrat po 35 rokoch do seminára vo vladykovi Petrovi vyvoláva veľkú vďačnosť voči Ježišovi Kristovi. „On bol 35 rokov so mnou, uzavrel svoju zmluvu so mnou v mojej krvi, potvrdil v každej sekunde svoju vernosť. Že ja som to nie vždy videl, to je moja chyba. On sa nepohoršoval na mojich zlyhaniach, ani na mojich hriechoch. Dal mi aj úspechy, radosť. Som vďačný a som svedkom Jeho lásky, ktorá bola so mnou v každej sekunde môjho života,“ uviedol vladyka Peter podľa ktorého to v budove seminára dostalo silnejšiu emóciu. „Nejde však o emócie, ale o skúsenosť prítomnosti Ježiša Krista v živote každého kresťana,“ dodal. Zdroj: TKKBS | https://www.tkkbs.sk/view.php?cislocl...


Facebook Instagram Youtube