Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Generálna audiencia pápeža Františka

17.06.2022 | Zo života gréckokatolíkov

Starým ľuďom patrí miesto v strede spoločnosti, aby svojou vďačnosťou Bohu za prijaté dary prinavracali do medziľudských vzťahov radosť. O tomto hovoril pápež František v katechéze pri generálnej audiencii v stredu 15. júna.

Aj tentoraz vyzval nezabúdať na „vojnou mučený ukrajinský ľud“. V závere prijal slovenského veľvyslanca pri Svätej stolici a požehnal ďakovnú tabuľu, ktorá bude umiestnená pri hrobe sv. Cyrila v Bazilike sv. Klimenta.

Starí ľudia plnia dôležitú službu pre spoločnosť, zdôraznil pápež. Poukázal osobitne na tzv. „službu vďačnosti“, ktorá sprevádza našu vieru a ktorá spoločenstvu prinavracia radosť zo spolužitia:

„Ak by starší ľudia namiesto toho, aby boli odstrkovaní a vyraďovaní zo scény udalostí význačných pre život spoločenstva, boli daní do centra kolektívnej pozornosti, povzbudilo by ich to plniť vzácnu službu vďačnosti voči Bohu, ktorý na nikoho nezabúda.“

Svätý Otec všetkých vyzval nezabúdať na utrpenie ukrajinského ľudu a byť mu nablízku: „Nezabúdajme, prosím, na vojnou mučený ukrajinský ľud. Nezvyknime si žiť, akoby vojna bola vzdialenou vecou. Nech je naša spomienka, naše city, naše modlitby a naša pomoc vždy nablízku tomuto ľudu, ktorý tak veľmi trpí a ktorý znáša skutočné mučeníctvo.“

Pápež František na záver generálnej audiencie požehnal pamätnú tabuľu v slovenčine, venovanú pamiatke slovanských apoštolov sv. Cyrila a Metoda, ktorá bude umiestnená pri hrobe sv. Cyrila v podzemí Baziliky sv. Klimenta.

Osobitné pápežovo požehnanie dnes po skončení generálnej audiencie prijali i Mons. Jozef Krištof, Slovák pôsobiaci na vatikánskom Štátnom sekretariáte, a Peter Novák, farár v Zborove, ktorí 13. júna oslávili 30. výročie kňazskej vysviacky. Pri tejto príležitosti poprosili Svätého Otca aj o požehnanie celého ročníka svojich spolužiakov - kňazov vysvätených v roku 1992.

Zdroj: TKKBS
Celý príhovor nájdete tu: https://www.tkkbs.sk/view.php?cislocl...


Facebook Instagram Youtube