Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi

06.07.2022 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Akatist ku cti sv. Cyrila a Metoda je vyjadrením úcty a vďačnosti k slovanským vierozvestcom sv. Cyrilovi a Metodovi, ako aj prosbou o pomoc a ochranu. Zahĺbte sa do tejto nádhernej spievanej modlitby spoločne s archimandritom o. Jaroslavom Lajčiakom a Katedrálnym zborom sv. Cyrila a Metoda z Košíc pod vedením dirigentky Lucie Lovašovej.


Facebook Instagram Youtube