Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

VERIACI ZO SVITU NAVŠTÍVILI DREVENÉ CHRÁMY

12.07.2022 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Po minuloročnom úspechu sa v sobotu 9. júla veriaci z farnosti Svit vybrali po stopách histórie gréckokatolíckej cirkvi, keď navštívili viaceré drevené chrámy, tentokrát v bardejovskom okrese. Spoločne so správcom farnosti Martinom Snakom navštívili celkovo štyri drevené chrámy – Chrám sv. Kozmu a Damiána v Lukove-Venécii, Chrám sv. archanjela Michala vo Fričke, kde sa veriaci mohli vyspovedať a spoločne slávili svätú liturgiu, na ktorej homíliu ohlásil novokňaz Jakub Jurčišin zo Svitu, rímskokatolícky Kostol sv. Františka z Assisi v Hervartove a Chrám sv. Lukáša v Krivom. Veriaci taktiež navštívili aj historické námestie Bardejova. Vo všetkých štyroch chrámoch veriaci mohli cítiť živú históriu našej viery, ktorá je tak bohatá, že drevené chrámy právom môžeme nazvať klenotmi našej archieparchie. Na záver farského výletu všetci účastníci dostali novokňazské požehnanie. Tento deň bol pre svitskú farnosť ďalším impulzom k rozvoju duchovného života a tak zakúšať pravdu viery, že Boh požehnáva svoj ľud v minulosti, teraz a naveky. Zdroj: GRKATPO | http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3708


Facebook Instagram Youtube