Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Veriaci z okolia Stropkova putovali do Medjugorja

15.07.2022 | Zo života gréckokatolíkov

Veriaci z farností Bukovce, Chotča a filiálnej obce Makovce sa v dňoch 6. – 12. júla zúčastnili púte do Medjugorja. Pre pútnikov bol pripravený bohatý duchovný program a pastoračná starostlivosť dvoch kňazov Mikuláša Fejka a Šimona Gajana. Od prvého dňa príchodu slávením svätých liturgií zažívali spoločenstvo s Eucharistickým Kristom. Zdroj: GRKATPO | http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3709 Foto: Gréckokatolícka cirkev Bukovce


Facebook Instagram Youtube