Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

POSVIACKA ZVONA A POSTRIŽENIJE VO VEĽKÝCH KAPUŠANOCH

20.07.2022 | Zo života gréckokatolíkov

V nedeľu otcov prvých šiestich všeobecných snemov 17. júla, sa konala eparchiálna odpustová slávnosť Maďarského protopresbyterátu Košickej eparchie v Chráme blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča vo Veľkých Kapušanoch.

Zdroj: GRKATKE | https://www.grkatke.sk/aktualita/2022...


Facebook Instagram Youtube