Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

PEŠIA PÚŤ BL. PAVLA PETRA GOJDIČA

19.07.2022 | Zo života gréckokatolíkov

V piatok 15. júla sa uskutočnila pešia púť bl. Pavla Petra Gojdiča z Ruských Pekľan do Prešova. Pútnici vyrazili skoro ráno autobusom do Ruských Pekľan. Na sv. liturgii v miestnom chráme Ochrany Presvätej Bohorodičky sa im prihovoril miestny kňaz o. Marek Kolesár a koncelebroval aj o. Tomáš Kavuľa. Po povzbudivých slovách o. Mareka, bohoslovec Martin Dlužanin oboznámil pútnikov s detstvom a študentským životom nášho blahoslaveného. Prvou zastávkou bol chrám sv. Martina v Radaticiach, kde sa pútnici pomodlili Moleben k Božskému Srdcu, ktoré blahoslavený biskup hlboko uctieval. Medzi zastávkami samozrejme nechýbal spev duchovných piesní a modlitby sv. ruženca či Ježišovej modlitby. Ďalej pokračovali po lesnej ceste a prišli k druhej zastávke, ktorou bola Kvašná voda. Po občerstvení im znova bohoslovec Martin povedal informácie o Gojdičovom kňazskom a biskupskom pôsobení. Cesta cez les pokračovala až k tretej zastávke na Malkovskú hôrku. Pútnici mali pekný výhľad z novopostavenej vyhliadkovej veže a po občerstvení pokračovali ďalej na Prešovskú Kalváriu. Tu im bohoslovec Richard Fučko priblížil obdobie prenasledovania Gréckokatolíckej cirkvi a biskupov pobyt vo väzení. Potom sa pomodlili korunku Božieho milosrdenstva a s veľkou radosťou a spevom sa blížili k vytúženému cieľu. Ním bola Katedrála sv. Jána Krstiteľa, kde sa pomodlili Moleben k bl. Pavlovi Petrovi Gojdičovi, ktorý slúžil novokňaz o. Jakub Jurčišin. Veľká vďaka patrí sponzorom, ktorý pre pútnikov prichystali chutné občerstvenie a takisto všetkým, ktorí obetovali za púť svoje modlitby. Blažený otec a mučeník Pavol pros Boha za nás. Zdroj: Kňazský seminár bl. P. P. Gojdiča


Facebook Instagram Youtube