Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Sestry služobnice si pripomenuli viaceré výročia

17.08.2022 | Zo života gréckokatolíkov

V pondelok 15. augusta na sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie vzdávali vďaku Bohu i presvätej Bohorodičke za milosti 130. výročia založenia Kongregácie a 75. výročia vzniku Slovenskej provincie Zoslania Svätého Ducha. Zdroj: GRKATPO | http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3717


Facebook Instagram Youtube