Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

V KOŠICKEJ KATEDRÁLE OSLÁVILI SVIATOK NARODENIA JEJ PATRÓNKY

14.09.2022 | Zo života gréckokatolíkov

Košická katedrála Narodenia Presvätej Bohorodičky slávila počas víkendu 10. – 11. septembra eparchiálnu odpustovú slávnosť. Sláveniu archijerejskej svätej liturgie predchádzala duchovná príprava v podobe Akatistu k presvätej Bohorodičke a sviatočnej veľkej večierni s lítiou – požehnaním chleba, pšenice, vína a oleja. Hlavným slúžiteľom a kazateľom na večernej svätej liturgii bol arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, košický eparchiálny biskup. Po sv. liturgii nasledoval mariánsky sviečkový sprievod s modlitbou posvätného ruženca. V tomto sprievode niesli bohoslovci putovnú ikonu Klokočovskej Bohorodičky, doprevádzanú skautami s fakľami a mnohými kňazmi a veriacimi, ktorí počas kráčania spievali mariánske piesne, zastaviac sa na piatich miestach, aby sa pomodlili po jednom desiatku ruženca. Po návrate do katedrály prítomných čakalo v priestoroch farského dvora moderované pásmo o 10. Svetovom stretnutí rodín v Ríme, ktoré sa uskutočnilo koncom júna 2022. Jeho tému „Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti“, priblížili účastníci stretnutia, delegáti Košickej eparchie otec Jozef Matejovský s manželkou Annou i vladyka Cyril, ktorý sa ho zúčastnil ako predseda Rady pre rodiny Konferencie biskupov Slovenska. Nedeľnú časť slávnosti otvoril Moleben k presvätej Bohorodičke, po ktorom nasledovala sviatočná utiereň. Odpustová slávnosť vyvrcholila archijerejskou sv. liturgiou, ktorú slávil opäť domáci vladyka, avšak v homílii sa prihovoril opát Ambróz Martin Štrbák, O. Praem., ktorý je zároveň aj riaditeľom Premonštrátskeho gymnázia v Košiciach. Samotné odpustové slávenie ukončil sprievod okolo katedrály až do eparchiálneho úradu, počas ktorého sa čítali štyri evanjeliá, spojac sa s celou Cirkvou v čase poludnia modlitbou Anjel Pána. Mesto Košice na slávnosti zastupoval primátor Jaroslav Polaček spolu s viceprimátorkou Luciou Gurbáľovou a Bernardom Berberichom, predsedom Komisie cirkví Mestského zastupiteľstva v Košiciach. Zdroj: TSKE informoval Richard Fučko Foto: Peter Hric Viac info nájdete tu: grkatke.sk/aktualita/2022-09-11-204800-v-kosickej-katedrale-oslavili-sviatok-narodenia-jej-patronky


Facebook Instagram Youtube