Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

EVANJELIUM NA DNES: MONS. ĽUBOMÍR PETRÍK: O milosrdnom samaritánovi

13.11.2022 | Evanjelium na dnes

Milí diváci, v dnešnú nedeľu sa nám prihovára mons. Ľubomír Petrík s podobenstvom o milosrdnom samaritánovi. „Milovať budeš Pána, svojho Boha... a blížneho ako seba samého.“ Kto však je pre nás ten blížny? Podľa čoho si ich vyberáme?


Facebook Instagram Youtube