Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

VLADYKA PETER ODOVZDAL CENU SVÄTEJ MATKY TEREZY Z KALKATY

16.11.2022 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Na Slovensku odovzdali po prvýkrát Cenu svätej Matky Terezy z Kalkaty. Zmyslom ocenenia je vyjadriť úctu a vďaku konkrétnym ľuďom, ktorí celým srdcom, dlhodobo a často aj v skrytosti, slúžia chudobným a na pomoc odkázaným. Vidia v nich Ježišovu tvár, sú inšpirovaní Evanjeliom, a svoju vieru prejavujú v skutkoch konkrétnej pomoci a služby. Zdroj: GRKATBA | https://grkatba.sk/vladyka-peter-ako-...


Facebook Instagram Youtube