Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

V HRABOVČÍKU OSLÁVILI 210. VÝROČIE POSVÄTENIA CHRÁMU

25.11.2022 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Vo farnosti Hrabovčík sa uskutočnila odpustová slávnosť k sviatku patróna chrámu sv. archanjela Michala. Slávnosť, na ktorú prijal pozvanie vladyka Peter Rusnák, sa niesla v duchu 210. výročia posvätenia chrámu a zároveň pri tomto výročí vladyka Peter posvätil obnovený exteriér zrekonštruovaného chrámu. Zdroj: GRKATPO | https://www.facebook.com/grkatpo/post...


Facebook Instagram Youtube