Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Farnosť Žilina sa teší novému diakonovi.

29.11.2022 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Žilinská farnosť bude mať nového diakona. Pred začiatkom slávenia svätej liturgie otec biskup Peter udelil kandidátovi nižšie svätenia (svieconosič, čitateľ, spevák) a subdiakonát, čím sa Milan Syrny stal posvätným služobníkom pre liturgické slávenia. Zdroj: GRKATBA | https://grkatba.sk/farnost-zilina-sa-tesi-novemu-diakonovi/


Facebook Instagram Youtube