Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

EVANJELIUM NA DNES: O. RASTISLAV ČIŽIK: Nedeľa 11. týždňa po Päťdesiatnici

13.08.2023 | Evanjelium na dnes

Drahí diváci, v dnešnom evanjeliu budeme počuť o skúpom sluhovi, ktorý nebol schopný odpustiť dlh, hoci ten jeho bol odpustený. Ćastokrát konáme podobne, a myslíme len na vlastný osoh. Dokedy máme odpúšťať blížnym? Ako nás uzdravuje Duch Svätý?


Facebook Instagram Youtube