Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

EVANJELIUM NA DNES: VLADYKA CYRIL VASIĽ: Nedeľa 33. týždňa po Päťdesiatnici – o Zachejovi

12.01.2024 | Evanjelium na dnes

Drahí diváci, v dnešnom Evanjeliu budeme počuť o Zachejovi. Vladyka Cyril Vasiľ sa zamýšľa nad konaním Ježiša a Zachejovom obrátení. Uvedomujeme si naše krivdy? Vieme sa zrieknúť seba? Prešli sme Zachejovou katarziou?


Facebook Instagram Youtube