Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

EVANJELIUM NA DNES: VLADYKA MILAN LACH: Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi

21.01.2024 | Evanjelium na dnes

Drahí diváci, vypočujte si výklad dnešného Evanjelia o mýtnikovi a farizejovi. Vladyka Milan Lach sa zamýšľa nad našou pokorou a bázňou v modlitbe k Bohu. Máme ducha pokánia? Sú naše modlitby vypočuté?


Facebook Instagram Youtube