Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

EVANJELIUM NA DNES: OTEC MAREK KAĽATA: Nedeľa o márnotratnom synovi

28.01.2024 | Evanjelium na dnes

Drahí diváci, v dnešnom Evanjeliu počúvame príbeh o márnotratnom synovi. Otec Marek Kaľata sa zamýšľa nad týmto Slovom a kladie nám otázky: prijímame Božie Slovo? Zabúdame na Boha? Vieme byť milosrdní?


Facebook Instagram Youtube