Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

KOŠICKÁ EPARCHIA MÁ NOVÉHO DIAKONA

05.02.2024 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

V nedeľu 4. februára slávil arcibiskup Cyril Vasiľ SJ archijerejskú sv. liturgiu v košickej katedrále. Počas liturgie udelil diakonskú vysviacku poddiakonovi Jozefovi Havrilčákovi, ktorý zastáva službu arcibiskupského ceremoniára. Zdroj: GRKATKE | https://www.grkatke.sk/aktualita/2024-02-04-191640-kosicka-eparchia-ma-noveho-diakona


Facebook Instagram Youtube