Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

METROPOLITNÝ DEŇ ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA

06.02.2024 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Deň zasväteného života v roku 1997 ustanovil pápež Ján Pavol II. Slávenie tohto dňa pripadá na 2. februára, v deň sviatku Stretnutia Pána. Pápež pri tej príležitosti povedal: „Obetovanie Pána v chráme je výrečnou ikonou úplného odovzdania svojho života zvláštnym spôsobom pre tých, ktorí boli povolaní, aby v Cirkvi a vo svete uvádzali evanjeliové rady do praxe, a tým si osvojili Ježišove vlastnosti – panenstvo, chudobu a poslušnosť.“ Zdroj GRKATPO | https://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3938


Facebook Instagram Youtube