• Slovenský jazyk
  • Lingua Italiana
  • Українська мова
  • Deutsche Sprache
  • English language

Gréckokatolícky magazín - 227. vydanie

24.03.2020 | Gréckokatolícky Magazín

"Ochrana zdravia je kresťanskou povinnosťou", a v tomto duchu reaguje aj cirkev na aktuálnu situáciu ohľadom šírenia celosvetovej vírusovej pandémie. Z rozhodnutia vlády SR aj Konferencia biskupov Slovenska prijala s rešpektom a pokorou zákaz slávenia verejných bohoslužieb a žiada svojich kňazov i veriacich, aby ho uposlúchli. Cieľom týchto opatrení nariadených hlavným hygienikom Slovenskej republiky je ochrana zdravia ľudí a predchádzanie ich prípadnému úmrtiu. V tejto osobitnej situácii zostávajú platné normy katechizmu a kódexu, ktoré stanovujú, že v prípade, keď sa z vážnych dôvodov nie je možné zúčastniť na eucharistickom slávení, veľmi sa odporúča venovať rovnaký čas modlitbe na základe čítania Svätého písma, recitovaním Liturgie hodín alebo iných modlitieb či už osobitne alebo v rodine. Biskupi i kňazi v tomto čase obzvlášť povzbudzujú veriacich k sledovaniu televíznych či internetových prenosov bohoslužieb. Gréckokatolícka cirkev na Slovensku v tejto situácii povzbudzuje veriacich aj prostredníctvom svojich pastierov. Podľa tradície východných cirkví všedné dni veľkopôstneho obdobia sú aliturgické, teda spoločenstvo cirkvi sa modlí utierne, časy a večierne s výnimkou sobôt a nedieľ. Preto veriacich aj my pozývame k osobnej a spoločnej modlitbe prostredníctvom náboženského projektu LOGOS, ktorý dlhodobo ponúka veriacim popri pravidelných liturgiách aj tieto, pre byzantskú tradíciu špecifické, modlitebné obrady.


Facebook Youtube