Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube
  • Slovenský jazyk
  • Lingua Italiana
  • Українська мова
  • Deutsche Sprache
  • English language

OTCOVIA PÚŠTE (87) - Sv. Izák Sýrsky - Rady svätých Otcov

16.06.2020 | Otcovia Púšte

Rodičia majú byť expertmi v duchovnom živote. Veď sú prvými formovateľmi duší svojich detí. Majú im zvestovať tie najdôležitejšie veci pre ich život – milovať Boha a stať sa svätými.


Facebook Youtube