Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

PRIHOVOR VLADYKU PETRA RUSNÁKA O BLAHOSLAVENOM PAVLOVI PETROVI GOJDIČOVI: položil život za cirkev

17.07.2020 | Pozvánka/Príhovor

"A videli jeho tvar ako tvár anjela. Do staroby vyzeral ako mladý chlapec. Jeho život sa odráža v láskavej tvári, ktorá objíma každého človeka a chce sa prihovárať celému svetu.
Pri jeho mene mi prídu na myseľ tri atribúty: mučeníctvo, čistota, pokora. Položil život za cirkev, za vernosť pápežovi.
Máme v ňom svätého biskupa, ktorý je našim zástancom a orodovníkom v nebi."


Facebook Instagram Youtube