Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

OTCOVIA PÚŠTE (131) - Sv. Izák Sýrsky - Striedmosť v obliekaní

30.07.2020 | Otcovia Púšte

Od svätého Izáka Sýrskeho môžeme počuť nabádanie k umiernenosti v tom zmysle, aby sme štýlom obliekania nevzbudzovali v druhých zmyselné myšlienky.


Facebook Instagram Youtube
  • Slovenský jazyk
  • Lingua Italiana
  • Українська мова
  • Deutsche Sprache
  • English language