Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube
  • Slovenský jazyk
  • Lingua Italiana
  • Українська мова
  • Deutsche Sprache
  • English language

OTCOVIA PÚŠTE (138) - Sv. Izák Sýrsky - Blahoslavení čistého srdca

06.08.2020 | Otcovia Púšte

Svätý Izák Sýrsky dáva veľmi vážnu výzvu pre duchovný život. Dáva do popredia zápas o dosiahnutie čistého srdca, lebo sú „blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“ (Mt 5, 8). Ak


Facebook Youtube