Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube
  • Slovenský jazyk
  • Lingua Italiana
  • Українська мова
  • Deutsche Sprache
  • English language

OTCOVIA PÚŠTE (139) - Sv. Izák Sýrsky - Pokušenie popularity

07.08.2020 | Otcovia Púšte

Môže sa stať, že svoju pozornosť prenesieme z Krista na seba tým, že podľahneme pokušeniu akejsi popularity, z ktorej pramení pýcha a pocit dôležitosti a sebauspokojenia.


Facebook Youtube