Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube
  • Slovenský jazyk
  • Lingua Italiana
  • Українська мова
  • Deutsche Sprache
  • English language

OTCOVIA PÚŠTE (140) - Sv. Izák Sýrsky - Ako diskutovať o viere

08.08.2020 | Otcovia Púšte

Usilovať o čo najlepšie teologické vzdelanie je veľmi prospešné, ale zároveň si musíme dávať pozor, aby nás táto vedomosť nepriviedla jej k pyšnému využívaniu.


Facebook Youtube