Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

PRÍHOVOR: Arcibiskup Ján Babjak: Pozemský život je nepatrná časť života človeka

17.08.2020 | Pozvánka/Príhovor

"Naša pozemská matka nás porodila pre tento svet. Naša nebeská matka nás rodí pre večnosť. " Rozhovor s vladykom Jánom Babjakom nakrútený 16.8.2020 počas výročnej púte z pútnického miesta v KLOKOČOVE.


Facebook Instagram Youtube