Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube
  • Slovenský jazyk
  • Lingua Italiana
  • Українська мова
  • Deutsche Sprache
  • English language

Príhovor: Arcibiskup Ján Babjak: Pozemský život je nepatrná časť života človeka

17.08.2020 | Pozvánka / Príhovor

"Naša pozemská matka nás porodila pre tento svet. Naša nebeská matka nás rodí pre večnosť. " Rozhovor s vladykom Jánom Babjakom nakrútený 16.8.2020 počas výročnej púte z pútnického miesta v KLOKOČOVE.


Facebook Youtube