Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

...S BOŽÍM SLOVOM (15) - Ked je všetko spravené

30.08.2020 | S Božím slovom

Vo chvíli, keď očakávame výsledok našej namáhavej práce, je nemilím prekvapním, keď z tej práce napokon nemáme nič. Pán Ježiš rozpráva podobenstvo o zlých vinohradníkoch, aby poodhalil, čo prežíva Nebeský Otec v čase keď je na diele spásy už všetko dokonané.


Facebook Instagram Youtube