Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube
  • Slovenský jazyk
  • Lingua Italiana
  • Українська мова
  • Deutsche Sprache
  • English language

...S BOŽÍM SLOVOM (17) - Ježišovou odpoveďou je láska

13.09.2020 | s-bozim-slovom

Pre človeka, ktorý sa ľahko orientuje v zákazoch a príkazoch, čiernobiely svet je pre neho ideálny svet, pre takéhoto človek, ktorý chce od Ježiša počuť, ktoré prikázanie je to najdôležitejšie (všetky z desatora sú pritom rovnako dôležité), je Ježišova odpoveď nepochopiteľná. Láska sa totiž skrátka ani pochopiť nedá.


Facebook Youtube