Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

OTCOVIA PÚŠTE (176) - Sv. Izák Sýrsky - Nič nepodceňujme

13.09.2020 | Otcovia Púšte

Svätý Izák Sýrsky hovorí: „Kým je tvoje previnenie malé, vytrhni ho, aby sa nerozšírilo a nepokrylo celé pole. Nebuď nevšímavý k ľahkých chybám, pretože neskôr sa stanú krutým vládcom, ktorý ťa bude hnať ako zviazaného otroka.“


Facebook Instagram Youtube