Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

OTCOVIA PÚŠTE (177) - Sv. Izák Sýrsky - Nasledovať Kristov príklad

14.09.2020 | Otcovia Púšte

„Človek, ktorý pretrpí obvinenia vznesené proti nemu s pokorou, došiel k dokonalosti a je obdivovaný anjelmi, pretože nie je väčšej a ťažšie dosiahnuteľnej čnosti ako je táto.“ (Sv. Izák Sýrsky)


Facebook Instagram Youtube