Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

HOMÍLIA: Dokážeme uprednostniť svojho blížneho pred sebou?

21.09.2020 | Homílie

Drahí veriaci, vypočujte si homíliu Andreja Škovieru, ktorú predniesol v nedeľu 20.9.2020 počas odpustovej slávnosti pri príležitosti sviatku Povýšenia úctyhodného a životodarného kríža, ktorému je zasvätený katedrálny chrám v Bratislave.


"Čo je tým najväčším prejavom Božej lásky? Je to kríž. Kríž, ktorý dnes oslavujeme, vyzdvihujeme, vyvyšujeme. Ale v skutočnosti kríž je nástrojom smrti, potupy, poníženia. My oslavujeme kríž, ktorý Boží syn prijal úplne dobrovoľne, bez odporu a pritom nespravodlivo, preto kríž je tým najväčším dôkazom a najväčším znakom lásky Boha k človeku."


Facebook Instagram Youtube