Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

...S BOŽÍM SLOVOM (21) - Počuješ Božie slovo?

11.10.2020 | S Božím slovom

Chmarošský viadukt je nádherným obrazom toho, čo sa môže stať s hromadou neživého kamenia. O čo nádhernejšie dielo môže vziknúť, keď dovolíš, aby sa hromady neživých vecí dotkol svojím slovom všemohúci Boh.


Facebook Instagram Youtube