Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube
  • Slovenský jazyk
  • Lingua Italiana
  • Українська мова
  • Deutsche Sprache
  • English language

...S BOŽÍM SLOVOM (21) - Počuješ Božie slovo?

11.10.2020 | S Božím slovom

Chmarošský viadukt je nádherným obrazom toho, čo sa môže stať s hromadou neživého kamenia. O čo nádhernejšie dielo môže vziknúť, keď dovolíš, aby sa hromady neživých vecí dotkol svojím slovom všemohúci Boh.


Facebook Youtube